Pass

Skal du søke om pass? Her finner du en oversikt over hva du må ha med og åpningstider.

Ambassadens åpningstider for pass er mandag til fredag 10:00-13:00. Barn under 12 kan søke om pass ved de norske konsulatene på Rhodos og Kypros.

HUSKELISTE NÅR DU SKAL SØKE OM PASS:

•Gyldig legitimasjon, se nedenfor
•Søker må ha norsk personnummer.
•Tidligere pass skal innleveres når det søkes om nytt pass
•Penger (ikke kort) til betaling av passgebyr
•Pass koster 50 Euro for personer over 16 år
•Pass koster 30 Euro for barn under 16 år

Alle som skal søke om pass må møte personlig.

Gyldig legitimasjon
Det gamle passet ditt er tilstrekkelig legitimasjon hvis det er gyldig eller det er mindre enn tre måneder siden det utløp. Er det første gang du skal ha pass, eller er det mer enn tre måneder siden det gamle passets gyldighetstid utløp, skal du ha med følgende legitimasjon:
•Gyldig norsk førerkort eller annet minst like sikkert identitetskort med bilde og fødselsnummer, for eksempel bankkort med bilde
•Eventuelt tidligere utløpt pass
•Statsborgervedtak og statsborgerbrev dersom du tidligere har vært utenlandsk statsborger eller har dobbelt statsborgerskap.

Pass til barn under 18 år
Har begge foreldrene foreldreansvar, må begge samtykke i at barnet får utstedt pass. Begge foreldre må møte, eventuelt må den som møter ha med skriftlig samtykke og legitimasjon eller offentlig bekreftet kopi av legitimasjon, fra den som ikke møter. Eneansvar, tildelt ved domskjennelse eller avtale for barn må dokumenteres.

Ved førstegangs utstedelse av pass for barn under 18 år, må følgende dokumenter vedlegges:
• Fødselsattest som viser begge foreldres navn.
• Begge foreldres pass.
• Barnet må være med ved søknad.

Ambassaden har biometrikiosk som tar bildet som skal benyttes i passet. I noen tilfeller er det likevel nødvendig å ta med eget passbilde. Dette gjelder særlig for barn under 3 år og sterkt funksjonshemmede personer. Les mer om krav til bildekvalitet på politiets nettsider.
Barn under 12 år kan søke om pass også ved de norske konsulatene på  Rhodos og Kypros. Man må da ta med eget foto. Barn som er 10 år eller eldre må signere søknaden.

NAVNEENDRING
Pass vil kun bli utstedt på bakgrunn av de navneopplysninger som til enhver tid fremkommer i folkeregisteret.  Hvis du har endret navn, må du søke om navneendring før utstedelse av nytt pass med nytt navn er mulig. For norske borgere som er registrert bosatt i Norge i folkeregisteret, skal meldingsskjema for navneendring sendes til skattekontoret i den kommunen hvor personen er bosatt. Dersom du er norsk borger og bosatt i Hellas skal melding om endring av navn sendes til:
 
Skatt nord Hammerfest
Personregisteret
9613 Hammerfest
Norway

HVOR LANG TID TAR SØKNADSPROSESSEN?
Maskinlesbare pass produseres ikke ved ambassaden, men hos passprodusent i Norge. Man må normalt påregne 2 uker.

AVHENTING
Når passet er mottatt ved ambassaden, kan du enten komme til ambassaden for å hente det, eller det sendes til nærmeste konsulat. 

TAPT/FRASTJÅLET PASS
Mister du et gyldig pass, må du snarest melde fra ved personlig fremmøte hos politiet for å forhindre eventuelt misbruk av passet. Hvis du trenger nytt pass raskt, kan du få utstedt nødpass. For mer informasjon, se Pass tapt/stjålet.

SØKNAD OM Å BEHOLDE NORSK STATSBORGERSKAP (BIBEHOLD)
Hvis du ble norsk statsborger da du ble født, vil du miste det automatisk når du fyller 22 år hvis du har oppholdt deg for lite i Norge eller Norden. For å unngå at du mister statsborgerskapet må du søke om dette (bibehold av norsk statsborgerskap) 

ER DU NORSK STATSBORGER?
Lurer du på om du allerede er norsk statsborger? Svar på spørsmålene i denne guiden laget av UDI, og få svar.

UTVANDRET FRA NORGE MELLOM 1960 OG 1975?
Dersom du utvandret fra Norge mellom 1960 og 1975, og siden ikke har vært bostedsregistrert i Norge, bes du ta kontakt med ambassaden før du søker om nytt pass, og dersom det viser seg nødvendig å oppdatere personinformasjonen om deg, vil ambassaden ta saken opp med Skattedirektoratet før søknaden om pass behandles. Saksbehandlingstiden for søknaden om pass vil i så tilfelle ta noe lengre tid enn vanlig, les mer 


Bookmark and Share

Visste du at...

Passøknader kan fremmes ved alle norske ambassader eller hos politiet i Norge. Passøknader kan også fremmes ved generalkonsulatene i Alicante, Guangzhou, Hamburg, Houston, Juba, Murmansk, New York, Rio De Janeiro, St. Petersburg, San Francisco, Shanghai.