Photo: SAS.Photo: SAS

Reiseregistrering -Frivillig registrering ved lengre opphold i Hellas og Kypros

I land som Hellas og Kypros som kan være utsatt for jordskjelv, anbefaler vi nordmenn som er fast bosatt, og reisende som skal oppholde seg i landene over en lengre periode å registrere seg i UDs reiseregister. Det vil gjøre det lettere for utenrikstjenesten å få kontakt med deg i tilfelle noe alvorlig skulle skje.

www.reiseregistrering.no er et tilbud til norske reisende som ønsker å registrere kontaktopplysningene sine hos Utenriksdepartementet. Dette vil gjøre det lettere for utenrikstjenesten å få kontakt med deg i tilfelle noe alvorlig skulle skje der du er. I en krisesituasjon vil utenrikstjenesten ha mulighet til å kontakte deg via e-post, SMS eller telefon.
Vi anbefaler alle reisende og fastboende nordmenn i utlandet om å registrere seg. Vurder alltid reisemål, reisens lengde og formål.  

Opplysningene du registrerer blir behandlet etter kravene i Personopplysningsloven. Du har selv tilgang og innsyn i dataene du har registrert. For å registrere deg må du ha tilgang på e-post eller SMS. Løsningen er selvadministrert og du kan når som helst endre eller oppdatere opplysninger knyttet til din profil. For å endre eller slette opplysninger må du benytte epostadressen eller telefonnummeret du brukte da du først registrerte deg.
Alle opplysninger blir slettet innen 30 dager etter reisens slutt. Du må samtykke til at personopplysninger kan behandles i Utenrikstjenesten som beskrevet over. 


Bookmark and Share